UA-189053698-1

SODINUKUS ATSIŲSIME PER 1-3 D.D!            

Privatumo politika

  • Informuojame, kad ūkininkas Irmantas Butrimavičius veikiantis pagal individualios veiklos pažymą nr.: 694723 (toliau – valdytojas) yra duomenų valdytojas, kuris tvarkys šiuos Jūsų įmonės darbuotojų duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, įmonės pavadinimą ir jos rekvizitus. Duomenys bus tvarkomi informacijos apie klientus ir suteiktas paslaugas administravimo, tinkamo įrenginių techninio aptarnavimo/remonto paslaugų suteikimo, buhalterinės apskaitos (pvz., sąskaitų išrašymo) tikslais. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutartinių įsipareigojimų vykdymas.
  • Nors valdytojo darbuotojai, priklausomai nuo atliekamų remonto darbų specifikos, gali turėti atsitiktinę prieigą prie įrenginio naudotojų duomenų (pvz., užsakovo darbuotojų) duomenų, visus įsipareigojimus jų duomenų atžvilgiu vykdo užsakovas. Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės nei už subjektų informavimą ar jų teisių įgyvendinimą, nei už duomenų saugumą.
  • Duomenys bus išsaugomi vaismedziusodinukai.lt sistemoje ir valadytojo naudojamose ERP sistemose.
  • Duomenys bus tvarkomi 1 (vienerius) metus nuo jų gavimo ir pasibaigus šiam terminui bus saugiai ir negrįžtamai ištrinti.
  • Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su valdytojo tvarkomais jų asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, taip pat kitas teisės aktuose numatytas teises.
  • Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis elektroniniu paštu info@vaismedziusodinukai.lt